Solarni paneli i sistemi

Solarani paneli i sistemi

Solarni paneli pretvaraju sunčevu energiju u električnu, koju možete koristiti u svom domu, poslovnom prostoru, pogonu ili javnoj rasveti.

Sunčeva svetlost je besplatan i obnovljiv izvor energije, koji predstavlja svetlu i čistu energetsku budućnost. Prelazak na solarnu energiju ima svoje tri glavne prednosti – isplativost, očuvanje životne sredine i nezavisnost potrošača od sistema i društveno-političkih odluka.

Ako ste čuli da je ovo super stvar, na dobrom ste mestu. Pokušaćemo ovim tekstom da odgovorimo na sva vaša pitanja – kako solarni sistemi funkionišu, koliko treba solarnih panela za jedno domaćinstvo, koja je cena solarnih panela, koja je ušteda u odnosu na ulaganja i na kraju, kako sve to realizovati.

Kako funkcionišu solarni paneli i sistemi?

Solarni paneli se sastoje od jedinstvenih ćelija napravljenih od slojevitog poluprovodnog materijala, najčešće od silicijuma. Kada svetlost obasja ovaj materijal, stvara se tok električne energije.

Ćelijama nije potrebna direktna sunčeva svetlost da bi radile, a mogu da rade čak i u oblačnim danima. Međutim, što je sunce jače, proizvodi se više električne energije.

Solarni sistemi se sastoje od više panela, pri čemu svaki panel generiše oko 250-550V PA energije na jakoj sunčevoj svetlosti. Prosečni sistemi sadrže oko 10 panela i proizvode jednosmernu struju.

Pošto je električna energija koja se koristi za kućne aparate naizmenična struja, zajedno sa sistemom je instaliran inverter za pretvaranje jednosmerne struje u naizmeničnu. Ova električna energija se može koristiti u celom vašem domu ili se može izvoziti u elektro mrežu.

Vrste solarnih sistema

Postoje dve vrste solarnih sistema i razlikuju se u odnosu na to da li već imate strujni priključak ili ne.

Pa tako imamo:

  • Mrežni solarni sistem – On Grid sistem
  • Baterijski solarni sistem – Off Grid sistem

Mrežni solarni sistemi – ON Grid sistem

Već imate brojilo i električnu energiju u vašem poslovnom ili stambenom objektu?

Ako imate struju na objektu i želja vam je da smanjite vaše mesečne račune za struju onda su ovo pravi sistemi za vas.

ON Grid sistemi ne poseduju baterije, odnosno princip rada ovakvih sistema je takav da se kompletna proizvodnja električne enrgije pošalje direktno u potrošnju. Ako vam je motivacija ušteda i investicija u solarnu energiju onda su ovo pravi sistemi za vas.

Baterijski solarni sistemi – OFF Grid sistem

Nemate priključak tj. električnu energiju na vašem objektu? Možda još niste uveli priključak ili nemate tehničke mogućnosti za to?

Ako nemate struju na objektu ili nemate mogućnost da se priključite na mrežu onda se možete odlučiti za ovakav sistem. Ovi sistemi poseduju baterije u odnosu na standardni OFF Grid sistem, pa su samim tim nezavisni od mreže, ali koštaju više.

OFF Grid sistemi se uglavnom koriste na udaljenim vikendicama, kućama, brodovima…

Ugradnja solarnih panela – od A do Š

Ukoliko je reč o malim potrošačima i instalaciji sistema snage do 50 kW, za njih ne treba građevinska dozvola.

Ugradnja solarne elektrane podrazumeva 6 glavna koraka:

  • Planiranje (obilazak lokacije, provera tehničkih uslova, dozvola, utvrđivanje veličine elektrane, cenovna ponuda)
  • instaliranje opreme
  • postavljanje mernog instrumenta
  • potpisivanje ugovora sa EPS-om
  • inspekcija i priključivanje
  • monitoring i održavanje

Vrlo je važno da ovaj posao poverite proverenim kompanijama, koje imaju neophodne licence za obavljanje ovog posla i koje izdaju potvrdu da je sve urađeno u skladu sa zakonom, te da vaša solarna elektrana ispunjava sve neophodne uslove kako bi mogla biti povezana na elektro mrežu Srbije.

Ugradnja solarnih panela za kuću, u prosečnom srpskom domaćinstvu traje jedan dan. Nakon instalacije opreme, sledi postavljanje novog brojila, odnosno mernog mesta koje ima funkciju da preuzima i predaje električnu energiju.

Zahvaljujući dvosmernom brojilu, EPS na kraju meseca ima uvid u količinu proizvedene i potrošene energije.

Zatim slede inspekcijski, odnosno poslovi provere ispravnosti i potpisivanje ugovora sa EPS-om.

Domaćinstvo ili kompanija koja instalira solarni sistem ovim ugovorom postaje proizvođač – kupac. Vlasnik solarne elktrane, ukoliko je reč o ON Grid sistemu, je u obavezi da koristi električnu energiju iz elektro-mreže Srbije, a eventualni “višak” električne enregije koju proizvede predavaće u mrežu.

Taj “višak” mu se prebacuje u naredni obračunski period. Na ovaj način je omogućena sigurnost u snabdevanju električnom energijom bez obzira na kapacitet proizvodnje u određenim godišnjim dobima ili količinu potrošnje, koja može varirati u zavisnosti od raznih, individualnih uslova.

Ako je reč o OFF Grid sistemu, jasno je da se takva solarna elektrana ne može povezati sa EPS-om, pa korisnik u tom slučaju ima najveći stepen nezavisnosti, ali i rizika. Oni koji su povezani na elektro mrežu su bezbedni u smislu napajanja strujom, bez obzira na oblačnost, doba godine ili periodičnu veću potrošnju.

Pored toga, inicijalni troškovi montaže Off Grid sistema su veći, jer takav solarni sistem ima zahtevniju i skuplju opremu. OFF Grid sistem zahteva instaliranje baterije koja skladišti električnu energiju.

Da li je Srbija pogodna lokacija za solarnu energiju?

Kada je reč o Srbiji i potencijalu za solarnu energiju, vesti su više nego dobre. Imamo veći potencijal od većine zemalja Evropske unije, ali je iskorišćenost još uvek na minimumu.

Prema dostupnim informacijama u severoistočnoj Srbiji je godišnji prosečni intenzitet solarnog zračenja 1.200 kilovat-časova po kvadratnom metru, 1.400 u centralnoj i 1.550 u jugoistočnoj Srbiji.

Srbija u proseku godišnje ima 2.105 sunčanih sati.

Sve to su odlični uslovi za solarnu energiju i panele, jedino ostaje pitanje cene koja može biti “viša” za naše uslove. Međutim, dugoročno posmatrano, a posebno ako se uzmu u obzir planirana poskupljenja struje, onda je ova investicija više nego isplativa.

Ne treba zanemariti ni ekološki momenat, jer je reč o najčistijoj energiji, pa se proizvodnjom struje u panelima ne zagađuje prirodna sredina. Upravo smanjenje zagađenja je jedan od razloga zbog kojih je Srbija u aprilu 2021. godine donela nov Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Dozvole, papirologija i uslovi za ugradnju solarnih sistema

Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije su predviđeni podsticaji, olakšice i premije za one koji se odluče za solarnu energiju.

Jedna od olakšica je i ta da za radove na instalacijama do 50kW nije potrebna dozvola, izrada plana i dr.

Oni koji proizvedu više struje nego što potroše, višak električne energije praktično “prodaju” elektro mreži Srbije. U praksi to i nije prodaja, već detaljnom kalkulacijom EPS računa vašu potrošnju i isporučuje vam račun za električnu energiju.

U danima ili delu godine kada vaša solarna elektrana ne može da proizvede struju u količini dovoljnoj za vaše potrebe, onda vam EPS isporučuje onaj “višak” koji ste ranije proizvodili.

Naravno, ovo važi samo za ON Grid sisteme (bez baterije).

Za veće potrošače, a posebno kompanije i postrojenja potrebno je pribaviti odgovarajuće dozvole, ali kompletnu papirologiju sređujemo mi, kompanija koja ugrađuje solarnu elektranu.

Da li je solarna elektrana pravo rešenje za mene?

Ukoliko želite da smanjite troškove za električnu energiju, da postanete nezavisniji od sistema, ili o solarnim panelima razmišljate kao o investiciji, onda ovo rešenje jeste za vas.

Ipak, pre same odluke, potrebno je da se uverite da na prvom mestu imate dovoljno mesta za neohodan broj panela.

Veličina krova i orijentisanost

Prostor je ključno razmatranje. Sistem za prosečno domaćinstvo obično zauzima oko 20m2 krovne površine. Krov koji nije zasenjen, okrenut prema jugu je idealan za maksimalnu električnu snagu. I dalje bi se mogli razmotriti krovovi okrenuti prema istoku ili zapadu, ali se ne preporučuju krovovi okrenuti prema severu.

Sistem okrenut prema istoku ili zapadu će dati oko 15-20% manje energije od sistema koji je okrenut direktno prema jugu.

Krovovi u senci

Sve obližnje zgrade, drveće ili dimnjaci mogu zaseniti vaš krov i imati negativan uticaj na performanse vašeg sistema.

Najbolje je pronaći nezasenčeno mesto, međutim ponekad je senčenje neizbežno. Neki solarni sistemi mogu da minimiziraju uticaj senčenja pomoću „optimizatora“.

Ako nemate senku, upotreba optimizatora nije neophodna – oni neće generisati više energije.

Da li mi treba posebna dozvola?

Solarni paneli se smatraju poželjnim sistemom i često im nije potrebna dozvola za planiranje. Međutim, važe izuzeci i najbolje je da se obratite lokalnoj kancelariji za planiranje i uputstva.

Ako živite u zgradi koja je pod zaštitom Zavoda za kulturu ili sličnom zaštićenom području ili nacionalnom parku, mogu se primeniti dodatna ograničenja.

Ako planirate da instalirate solarni sistem u svom domu, koiji je veći od 50 kW, morate ga registrovati u Elektrodistibuciji Srbije.

Kompanija Seconns 021 obavlja i ovaj deo posla za svoje klijente, po principu “ključ u ruke”. Naši klijenti dobijaju solarnu elektranu u potpunosti spremnu za rad i korišćenje, uključujući sve dozvole i potvrde o ispravnosti.

Solarni paneli – koji su benefiti, a koje su mane

Pođimo od manjkavosti solarnih sistema, jer je njih manje. Ukoliko ste priključeni na elektro mrežu Srbije, što je svakako najčešća vrsta solarnog sistema, to znači da bi ukoliko dođe do nestanka električne energije i vi takođe ostali bez napajanja, bez obzira na to što posedujete svoju solarnu elektranu.

Druga mana je cena. Za uslove tržišta Srbije prelazak na solarnu energiju jeste značajnija investicija, kako za domaćinstva tako i za privredu.

Da bi se investicija isplatila, potrebno je da prođe 7 do 9 godina.

Međutim, pravna lica su ovde na dobitku. Po novim cenama električne energije za određene poslovne objekte ili pogone, restorane, hotele, isplativost investicije je 12-18 meseci.

Ipak, imajući u vidu trenutne nepovoljne trendove u energetskom sektoru, kako u Srbiji tako i u svetu, cena električne enrgije će samo rasti, pa bi isplativost ovakve investicije u bliskoj budućnosti mogla nastupiti i ranije.

Benefiti su svakako isplativost – dugoročno posmatrano. Nema sumnje da ako uzmemo period od 15 do 20 godina, da je ovaj način proizvodnje struje najpovoljniji, praktično besplatan.

Druga stvar, ali ne i najmanje važna je vaš karbonski (ugljenični) otisak, odnosno aktivno učešće u očuvanju životne sredine i manjak zagađenja.

Broj vlasnika električnih automobila je sve veći. Ukoliko se i oni budu punili strujom proizvedenom u solarnim elektranama, onda je smanjenje zagađenja ogromno. Isto važi i za grejanje. Umesto gasa, uglja i drugih sirovina koje u sredinu ispuštaju otrovne materije, grejanje na struju, proizvedenu solarnim panelima, napraviće zaokret u očuvanju zdrave životne sredine.

Uz spremnost i mogućnost inicijalne investicije, vaš kućni ili budžet kompanije će biti u značajnoj meri manje opterećen dosadašnjim poznatim troškovima.

Još jedan benefit ovakve vrste električne enrgije je to što solarni paneli ne zahtevaju veliko održavanje.

Solarni paneli cena i ušteda

Sa bilo kojim domaćim solarnim sistemom biće trenutaka kada je električna energija koju generišete veća nego što možete da upotrebite, tako da će višak biti izvezen u mrežu, a vama će se taj višak očitavati u novom obračunskom period.

Troškovi – cena

Cena solarnih panela se kreće od 800 evra po 1 kW.

Naravno ovo je samo okvirna cena, koja se odnosi na prosek. Konkretnu cenu može da vam ponudi samo kompanija koja radi ugradnju solarnih panela, nakon što se izvrše merenja i dogovori snaga solarne elektrane, odnosno broj panela.

Takođe, na cenu u značajnoj meri utiče i to da li je mrežni ili baterijski sistem. Za baterijske sisteme, pogodne za objekte koji nemaju strujni priključak, cena je značajno viša.

Cenu određuju i pojedine tehničke karakteristike poput pristupačnosti terena ili krova.

Ušteda sa solarnim panelima

U proseku, za povrat investicije je potrebno od 7 do 9 godina. Ako uzmemo u obzir da je vek solarnih panela 25, do 30 godina, dolazimo do računice da će oni koji se odluče na ovakav vid električne energije uživati u besplatnoj struje od 15 do 20 godina.

Ali treba uzeti u obzir i to da će se računi za električnu energiju odmah smanjiti bar 50 procenata.

Koliko treba solarnih panela za jedno domaćinstvo?

Ovo je često pitanje, ali nijedan instalater ne može da vam odgovori bez prethodnog uvida “na terenu”, odnosno bez informacija o vašoj prosečnoj potrošnji električne energije.

Vrlo gruba formula bi izgledala ovako:

Dnevna potrošnja energije / broj sunčanih sati na datom području / 0,9 faktor neuspešnosti = snaga solarne elektrane

Dakle, pronađite poslednjih 6 ili 9 računa za električnu energiju, podelite sa brojem dana tokom tog perioda i dobićete prosečnu dnevnu potrošnju.

Prosečan broj sunčanih sati u Novom Sadu je oko 8, u Beogradu 6.

Broj koji dobijete treba da podelite sa snagom jednog solarnog panela. Na našem tržištu, za domaćinstva se najčešće koriste paneli snage od 300 do 350 vati.

Dakle, sledeća formula je:

Snaga solarne elektrane / snaga jednog panela = broj neophodnih panela.

Kao što je napomenuto, ovo je vrlo gruba računica i treba je uzeti s rezervom. Ukoliko ste rešili da ugradite svoju solarnu elektranu, najbolje je da pozovete instalatera, koji će izaći na teren, proveriti tehničke i druge mogućnosti i izračunati kolika solarna elektrana može na najefikasniji način zadovoljiti vaše potrebe.

Održavanje solarnih sistema

Solarni paneli i sistemi ne zahtevaju veliko održavanje. Pazite na obližnja drveća i ako je neophodno orezujte ih, da ne bi bacali senku na krov.

Paneli koji su nagnuti na 15 stepeni ili više su jednostavniji za održavanje, jer padavine (kiša i sneg) skidaju većinu prašine i prljavštine sa njih, što povećava performanse.

Ako imate solarne panele postavljene na zemlju ili ako živite u oblasti sa više prašine u vazduhu, onda biste povremeno trebali da čistite panele.

Nakon ugradnje, vaš instalater vas upoznaje sa svim redovnim proverama i održavanjem, kako bi se osigurala maksimalna iskorišćenost sistema i produžio vek trajanja solarne elektrane.

Pažljivo praćenje vašeg sistema i količine električne energije koju proizvodi (pored vremenskih uslova) pomoći će vam da razumete šta možete da očekujete i upozoriće vas kada nešto nije u redu.

Paneli bi trebalo da traju 25 godina ili više, ali će inverter verovatno morati da se zameni tokom tog perioda. Njegova cena je oko 1000 evra (u zavisnosti od veličine sistema i proizvođača).

Većina invertera ima garanciju od najmanje pet godina, koja se često može produžiti do 15 godina.

Razgovarajte sa svojim instalaterom o verovatnom životnom veku i prednostima produžene garancije.

Možda ćete otkriti da 15-godišnja garancija košta skoro isto koliko i zamenski inverter, pa pažljivo razmotrite odluku.

Konsultujte se sa svojim instalaterom o svim pojedinostima i troškovima održavanja, pre nego što se odlučite da ugradite solarni sistem.

Solarni paneli – ključ u ruke

Kompanija Seconns 021 vam omogućava ugradnju solarnih elektrana po principu “ključ u ruke”. Naši licencirani elektroinženjeri i operativci vas vode kroz ceo proces do besplatne sunčeve inergije.

Mi izlazimo na teren, vršimo proveru lokacijskih i tehničkih uslova, sređujemo papirologiju, eventualne dozvole i izradu plana.

Oprema i solarni paneli koje naša komapnija ima u ponudi su vrhunskog kvaliteta i zahtevaju minimalno održavanje.

Celu brigu o maksimalnoj efikasnosti i ispravnosti sistema preuzimamo mi kroz redovne preglede i održavanje sistema.

Osim što vršimo ugradnju solarnih elektrana, naš tim je usko specijalizovan i za druge elektro usluge. To znači, da za svaki problem sa električnom energijom u vašem domu ili kompaniji imate koga da pozovete i budete sigurni u kvalitet usluge.

Proverite i vi zašto smo lider u oblasti električne i solarne energije u Srbiji. Poverenje su nam do sada ukazale stotine domaćinstava i kompanija.

Solarni paneli za kuće, vikendice, industriju, privredu i poljoprivredu su budućnost. Seconns 021 je vaš pouzdan saputnik na tom putovanju.